Martin Lönnebo – biskop, författare och förebedjare

Textförfattaren till Livsvandringen är född i en skogsby i Västerbotten 1930. Han jobbade i sin ungdom en del inom jord– och skogsbruket i sina hemtrakter, bland annat som kolarpojke. Studerade teologi och sociologi och tog så småningom teologie kandidatexamen, innan han prästvigdes. Efter en lång färd som studentpräst och domkyrkokaplan i Uppsala domkyrka och Domkyrkokaplan och domprost i Härnösand, kom han till Linköpings stift, där han tjänstgjorde som biskop 1980 – 1995.

 

Martin Lönnebo har skrivit en doktorsavhandling om vördnad för livet och är docent i etik– och religionsfilosofi. 1995 blev han filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet. Numera är Martin Lönnebo i huvudsak ”människa”, författare och förebedjare.

 

Under åren har Martin Lönnebo medverkat i omkring

30 titlar. En av hans mest kända publikationer är den så kallade Frälsarkransen (1996), som nått mycket stora upplagor. Bland hans övriga titlar märks ”Att finna sig själv, att finna Gud” (1967), ”Den första bönen” (1970), ”Den underbara trädgården” (1980), ”Van Goghs rum” (2005), ”Bibelns pärlor” (2007) och ”Hjärtats nycklar” (2010)”.

 

 

 

 

 

Foto: Bernt Josephson

Bernt Josephson Förlag AB, Aklejavägen 2A, 192 54 Sollentuna

mobil 070 - 663 61 51, E-post: info@bjforlag.se

Medlem i bildleverantörernas förening